Children, Friday 14:30 - 16:00

The Frog Princess

Pokud nenastanou nějaké nepředvídané okolnosti, budeme hru The Frog Princess hrát na poslední hodině školního roku. Všichni rodinní příslušníci jsou srdečně zváni!

Na stránce The Frog Princess najdete všechny užitečné informace o hře (role, texty, audio).

Kurzovné

Bylo zahájeno vybírání kurzovného na druhé pololetí. Všechny informace najdete v Ceníku, pro tento kurz platí cena 2 650 Kč.

Testing

Pro srovnání se můžete podívat na výsledky minulého testování - většina z vás je na tom stejně nebo se o něco zlepšila, což mě těší :-)

Kompletní výsledky KET testování z ledna najdete zde. Po doopravení Reading/Writing se pořadí moc nezměnilo. Šunka Sýr a --- dostanou něco hezkého nadoma (jinak budou po škole poměrně dlouho, oběma to vychází kolem jedné hodiny).

Výsledky předchozího KET testování (říjen 2009) najdete zde.

Score

Své aktuální skóre zjistíte zde: http://rur.jsrosa.cz/skore.php?kurz=3

Homework

Since the second half-year, the system of homework is this:

19th Mar
Pop Up 4:
12/1 - zatrhni, kdo je Tony
14/1 - doplň věty a, b, c, d, e na prázná místa 1, 2, 3, 4, 5
14/3 - napiš otázky o tom, cos dělal/a před 5 lety (5 years ago) a napiš odpovědi podle sebe
Pop Up 5:
11/1, 11/3, 12/2
5th Mar
Pop Up 4:
9/2 - přečíst text a vybrat, co je pravda (True) a co nepravda (False)
11/1 - napsat, co kdo dělá obvykle (usually) a co dělá teď (now) - vzor: Peter usually drives a car but now he is riding his bike.
11/3 - vymyslet otázky podle vzoru (povolání si vyberte libovolné - např. ve vzoru je to doktor)
Pop Up 5:
7/1, 8/2, 10/2
Komu se nechce dělat v Pop Up, může napsat 10 vět v past simple - např. I went to school. I played badminton. I was very happy. Možnost získat až -5 minut!
Tomáš Kraus: přeložit jednu sloku libovolné písně z češtiny do angličtiny
26th Feb
Pop Up 4:
9/2 - přečíst text a vybrat, co je pravda (True) a co nepravda (False)
11/1 - napsat, co kdo dělá obvykle (usually) a co dělá teď (now) - vzor: Peter usually drives a car but now he is riding his bike.
11/3 - vymyslet otázky podle vzoru (povolání si vyberte libovolné - např. ve vzoru je to doktor)
Pop Up 5:
7/1, 8/2, 10/2
Tomáš Kraus: přeložit jednu sloku libovolné písně z češtiny do angličtiny
19th Feb
Pop Up 4: 9/2, 11/1, 11/3
Pop Up 5: 7/1, 8/2, 10/2
5th Feb
Pop Up 4: 4/1 (čtyři nadpisy přiřadit ke čtyřem textům - podle toho, o čem jsou), 4/2 (napsat o sobě něco podobného jako texty ve 4/1 - zvýšené hodnocení: až -10 minut), 7/3
Pop Up 5: (4/1), 4/2, 5/2, 5/3

from September to January

8th Jan
5 sentences about what you did (5 vět o tom co jsi dělal/a)
20th Nov
Trénujte si doma Lost in Space, případně si stáhněte a vytiskněte text, pokud jste jej ztratili.
6th Nov
Zjistěte, zda přijdete na poslední hodinu v letošním kalendářním roce, tj. 18. 12. 2009. Pozvěte své rodiče a jiné členy rodiny, budeme hrát Lost in Space :-)
23th Oct or 6th Nov
Dobrovolný domácí úkol - viz papír, který jsem vám rozdal.
9th or 16th Oct
Aspoň jedno cvičení v učebnici nebo pracovním sešitě, které máte; pokud si nemůžete vybrat, pak si vyberte Shine 1 p. 16.
2nd Oct
Comparatives and Superlatives (for -3 minutes!)
18th Sep
Paper I, Questions 6 - 10 (ke každému vysvětlení 6 - 10 přiřadit právě jednu ceduli A - H) 
<< back to the main page