"My father" - present simple, past simple

My father - present

 1. gets up
 2. washes
 3. eats
 4. walks
 5. carries
 6. buys
 7. reads
 8. leaves
 9. does
 10. watches

Mr Bell - present

 1. Does
 2. does
 3. Do
 4. don't
 5. doesn't
 6. does
 7. doesn't
 8. does
 9. does
 10. does
 11. does
 12. Does
 13. Do
 14. do
 15. Do

My father - past

 1. worked, was (nepovinně - jde o první dvě věty: works → worked, is → was)
 2. got up
 3. washed
 4. ate
 5. walked
 6. carried
 7. bought
 8. read
 9. left
 10. did
 11. watched

Mr Bell - past

V závorkách - nepovinně: do minulého času lze samozřejmě dát i ostatní věty, nejen ty, do kterých se doplňovalo do, does, … V otázkách a záporech ale musí zůstat přítomný tvar, např.: 7. He didn't eat porridge. He ate toast and marmalade.

 1. Did
 2. did
 3. Did
 4. didn't (got up)
 5. didn't (had)
 6. did
 7. didn't (ate)
 8. did (left)
 9. did (read)
 10. did (left)
 11. did
 12. Did
 13. Did
 14. did
 15. Did (had - asi není na kopii vidět: Did you think that Mr Bell had a boring life?) 
<< back to the main page